Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů | Tyflopedie

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů

Tyflopedické distanční texty
(CZ.1.07/2.2.00/07.0083)

Úvodem

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů je tříletý projekt jehož cílem je vytvořit, či inovovat stávající publikace oboru speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Devět multimediálních publikací bude mapovat problematiku osob se zrakovým postižením, tak aby byly vytvořeny nové studijní materiály odpovídající požadavkům současnosti. Texty budou doprovázeny videi, odkazy a fotografiemi, pro studenty každého studijního oboru Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci.

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond v ČREvropský sociální fond v ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostUniverzita Palackého v OLomouciOlomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.