O projektu - obsah projektu | Tyflopedie

O projektu

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů
Tyflopedické distanční texty
(CZ.1.07/2.2.00/07.0083)

Obsah projektu

V souvislosti s neustále narůstající potřebou modernizovat a zefektivňovat vysokoškolské vzdělávání, je zde viditelná výrazná tendence studijní materiál doplňovat o poznatky z praxe, videa, názorné ukázky či aktuální statistiky s cílem prezentovat komplexní informace z oblasti speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Kvalitní příprava speciálních pedagogů – tyflopedů je nezbytná, a to s ohledem na celospolečenský trend nárůstu zrakových vad nejen u dětí, ale i dospělých a seniorů. Speciální pedagogové by měli pomoci nejen osobě se zrakovým postižením při začlenění nebo znovuzačlenění do společnosti, ale také jeho rodině a širšímu okolí. V tomto kontextu budou jednotlivé publikace zpracovávat mimo jiné témata z oblasti rodiny, rané péče, edukačního procesu, komplexních služeb, terapeutických přístupů, rehabilitace, specifik komunikace či volnočasových aktivit osob se zrakovým postižením.

Projekt se proto snaží o modernizaci stávajícího systému přípravy speciálních pedagogů - tyflopedů na PdF UP v Olomouci směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů, s tím že hlavním cílem je připravit pro tyto studenty ucelenou baterii 9 distančních textů. Zmiňované texty jsou určeny k zvládnutí studované problematiky většímu počtu studentů, tedy včetně těch, kteří již působí v praxi a v současné době nemají k dispozici žádné multimediální studijní opory z oblasti přípravy speciálních pedagogů - tyflopedů.

V průběhu řešení projektu budou tyto opory testovány a následně uplatňovány u studentů v rámci všech stávajících akreditovaných studijních programů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci.

Na závěr projektu bude realizována konference, kde budou prezentovány výsledky projektu a předneseny příspěvky předních odborníků z oblasti speciální pedagogiky tyflopedické.

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond v ČREvropský sociální fond v ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostUniverzita Palackého v OLomouciOlomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.